Kinderen met een metabole aandoening kunnen geboren worden in een familie waar men zich niet bewust was van het risico. Dit komt doordat deze aandoeningen veelal recessief overerven, en aangedane kinderen geboren worden uit twee ouders die gezonde dragers zijn. In deze module leert u over het steunen van ouders na de diagnose van een metabole aandoening, en het verkrijgen van informatie om keuzemogelijkheden voor toekomstige zwangerschappen te bespreken.