Vragen over neef-nicht huwelijk kunnen in de eerste lijn opkomen. Terwijl de kans om een kind te krijgen met een recessieve aandoening licht verhoogd is wanneer de ouders verwant zijn, is het verhoogde risico vaak niet zo groot als ouders vrezen. In deze module helpen we u te begrijpen hoe het verhoogde risico ontstaat en wat de keuzemogelijkheden voor ouders zijn.