Kanker komt zeer vaak voor, meestal sporadisch door veranderingen in genen in bepaalde cellen. Echter, sommige patiënten kunnen een gen met een mutatie erven waardoor hun bescherming tegen kanker vermindert, en ze een hoog risico lopen om in de loop van hun leven een of meerdere malen kanker te ontwikkelen.

In onze modules zullen we familiaire kanker syndromen behandelen, zoals:

  • Familiaire borst- en ovariumkanker
  • Lynch syndroom (dat vooral colon- en endometriumkanker veroorzaakt).

Vroege herkenning van mensen met een hoog risico stelt u in staat te zorgen voor regelmatige klinische surveillance en/of strategieën voor risicoreductie bij relevante familieleden en het vergroten van de kans dat uw patiënt overleeft.